Kategorier
4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse Dansk Den Gamle By Historie

Personkarakteristik – skriv om en person i Flugten

Personkarakteristik - skriv om en person i Dragør

Eleverne skal arbejde med personkarakteristik. 

Gennemgå ydre og indre karakteristik.

Ydre karakteristik
Det man kan se med øjet
 • Navn, alder, køn
 • Udseende
 • Kendetegn
 • Arbejde, uddannelse
 • Fritidsinteresser
 • Familieforhold, kæreste, venner
 • Bopæl
 • Sprog 
Indre karakteristik
Det man ikke kan se med øjet 
 • Baggrund 
 • Opvækst
 • Ønsker, drømme
 • Personlighed
 • Følelsesliv 
 • Holdninger
 • Religion
 • Politiske overbevisning 

Du skal skrive om en af de personer, du hører om på udstillingen Flugten i 1943 – Da Dragør var porten til friheden eller byvandringen Jødeflugten 1943. Her møder blandt andre Jan Norden – en lokal jødisk mand, der på en formidlingsskærm fortæller historien om hans families dramatiske flugt over Øresund, flugthjælper Ellen Nielsens hvis breve blev nedfældet på toiletpapir under tysk fangenskab og siden smuglet ud af fængslet.

Museumsbesøg og byvandring er gratis for skoleklasser i Dragør. Kontakt museet for en byvandring. 

A. Planlæg

 • Skriv først alt det ned, som du ved om din person i tegningen nedenunder. 
 • Skriv dernæst fire spørgsmål til din person. Det kan fx være om, hvilket arbejde han eller hun har, hvordan personen bor, og hvad personen drømmer om.
 • Find en makker og stil dine spørgsmål – skriv svarene ned!

B. Skriv

 • Skriv nu en samlet historie om din person:
 • Start med at beslutte, hvilket hus/gade din person bor i.
 • Begynd med fakta: alder, udseende, arbejde, familie, levested osv.
 • Skriv derefter om, hvad personen kunne lave her i Dragør. Brug gadernes stemning, farver osv. i din historie. 
 • Skriv til slut om personens ønsker og drømme.

Bilag til personkarakteristik fra indidansk.dk/personkarakteristik

Bilag til personkarakteristik 

Papir, blyant, evt. clipboards 

Kategorier
4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Matematik Ved skolen

Data/Chance/sandsynlighed

Data/chance/
sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med data, chance og sandsynlighed.

 1. Eleverne skal stå i en cirkel i makkerpar.

 2. Eleverne skal nu udtænke brøker, som de skriver på deres whiteboards. Fx. 8/22

 3. En gruppe ad gangen viser og siger deres brøk højt. De andre skal nu gætte, hvad den dækker over. Fx. 8 ud af 22 i klassen har hvide jakker på.

 4. Øvelsen kan gøres svære ved at de skal forkorte/forlænge brøken, regne den om til decimal og procent. 

Du skal bruge whiteboards.

Kategorier
7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Dansk Ved skolen

Dan Turell: Gennem byens sidste gang

Dan Turell: Gennem byens sidste gang

Eleverne skal læse digte/tekster af Dan Turell og i forbindelse med arbejdet med digtet Gennem byens sidste gang, skal eleverne ud på en vandring i deres eget kvarter. De skal bruge sanserne i dette forløb.

Introducer Dan Turell. Eleverne skal læse digte/tekster af Dan Turell.

 1. Introducér eleverne for Dan Turell og læs digtet Gennem byens sidste gang.

 2. Eleverne skal ud i deres eget nærområde og gå rundt i deres “barndoms” gader

 3. Eleverne skal indtale på deres telefoner, hvad de sanser, når de går rundt.

 4. Tilbage i klassen skal eleverne nu skrive deres egne Dan Turell inspirerede digte ud fra deres egne oplevelser og gå-ture.

Telefoner til at indtale sanser, alternativt papir og blyant, evt. clipboards

Kategorier
7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Amagermuseet Dansk Den Gamle By

Romantikken

Romantikken

Eleverne skal arbejde med romantikken.

Eleverne skal have læst tekster fra perioden. Kræver at læreren selv har kendskab til Romantikken. Derudover er der billeder er forslag til foto-apps, som skal bruges.

 1. Introducér eleverne til den litterære tidsperiode: Romantikken. Brug evt. Slide-show.

 2. Eleverne skal nu ud og gå en tur i nærområdet (Fx. St. Magleby Kirke, Hovedgaden, Gadekæret, Museet, Marker)

 3. Her skal eleverne undervejs gøre sig tanker omkring motiver, som passer til Romantikken. (Det skønne og smukke)

 4. Eleverne skal tage billeder undervejs med deres telefoner.

 5. Tilbage i klassen skal eleverne bearbejde billederne i udvalgte apps, som “forskønner” dem.

 6. Som afslutning fremlægger eleverne billederne og deres tanker for hinanden. 

Slide-show med billeder som læreren kan bruge inden – forhåndsviden nødvendig. Derudover er der billeder er forslag til foto-apps, som skal bruges.

https://docs.google.com/presentation/d/1J4OvWbDQ5H2SbDYqX9sVykwtcaz0KW9QgBb06KpldT8/edit?usp=sharing 

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Sandsynlighed

Sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med additionsmetoden og multiplikationsmetoden (sandsynlighed)

Eleverne skal have kendskab til additionsmetoden og multiplikationsmetoden inden for sandsynlighed. 

 1. Vis eleverne eksempler på applikation og multiplikation inden for sandsynlighed.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:

 3. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer fokus på cirkler

Geometriske figurer med fokus på cirkler

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (cirkler)

Eleverne skal have kendskab til teorien bag cirkler.

 1. Vis eleverne eksempler på….
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (nedenstående skal skrives om og tilføjes at de skal ud og finde genstandene).
 3. Cirkelforløb (1).pdf
 4. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer

Geometriske figurer

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (stafet med billeder (tog, bil, hus – se pdf: Billeder af geometriske figurer)

Eleverne skal have kendskab til forskellige geometriske figurer

 1. Vis eleverne eksempler på geometriske figurer.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (runner, tegner og fortæller)
  – eleverne skal være i 3 mandsgrupper. hver gruppe får 3 forskellige billeder hver.
  Alternativ: Eleverne skal i grupperne ud og finde geometriske former i skolegården og selv tegne deres billeder – også bytte med en anden gruppe.
  – Der skal være en runner, en tegner og en fortæller (I skal lege det i 3 runder, så alle får alle opgaver)
  – Tegneren sidder med et stykke papir og blyant.
  -Fortælleren sidder x-antal meter væk med et af billederne og runneren skal løbe frem og tilbage og tage imod beskeder fra fortælleren og videregive dem til tegneren.
  – Målet er at tegneren får tegnet det, som fortælleren sidder med ved hjælp af matematiske begreber. 
 1. Tilbage i klassen.

Inspiration til geometriske figurer: Geometri – statef.pdf

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Fagbegreber

Fagbegreber

Elever skal arbejde med margretheskål med fagbegreber knyttet til enkelte temaer.

Elever skal have kendskab til forskellige fagbegreber inden for matematik.

 1. Vis eleverne eksempler på beskrivelse af fagbegreber.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Læreren eller eleverne skriver sedler med fagbegreber og lægger dem i en skål.
  – Del eleverne i 2 hold
  En elev fra det første hold trækker en seddel og får et min. til at beskrive så mange begreber fra skålen som muligt. Det er ikke tilladt at nævne selve ordet. Når holdets øvrige deltagere har gættet det, så er det tilladt for deltageren at trække en ny seddel
  – Når det ene minut er gået, så skal der vælges en deltager fra hold to. Dernæst skal samme procedure følges. Hver gruppe får et point for hvert korrekt svar.
  – Nu er det igen hold ets tur, men denne gang er det en anden person, der skal trække. Sådan fortsætter man, indtil alle begreberne i skålen er blevet gættet.
 3. Alle sedler bliver lagt tilbage, når der ikke er flere tilbage.
  I runde 2 må man kun bruge én sætning til at beskrive begrebet.
  – I runde 3 må man kun vise det med tegn/kroppen.
 4. Tilbage i klassen.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Statistik

Statistik

Eleverne skal arbejde med statistik ved lokal trafiktælling 

 1. Vis eleverne eksempler på statistik.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Angiv placering, sæt ring om den vej du observerer ved:
  Observer i 15 min. og indskriv dine observationer i følgende hyppighedstabel: (se pdf link i mail)
  – Find følgende deskriptorer:
  – Typetal (dem der er flest af):
  – Størsteværdi (højst antal personer i bilen):
  – Mindsteværdi (mindste antal personer i bilen):
  – Variationsbredde(forskel på største til mindste tal):
  – Gennemsnit (læg passagerer sammen og divider med antal biler):
 3. Tilbage i klassen… Fælles opsamling på klassen, hvor vi sammenligner de to veje.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Omkreds, vinkler, højde og areal

Omkreds, højde, vinkler og areal

Eleverne skal arbejde med omkreds, højde, vinkler og areal og konstruere så mange forskellige trekanter de kan, med lineal og vinkelmåler

Eleverne skal have kendskab til omkreds, højde, vinkler og areal ift. trekanter

I skal i denne lektion arbejde med trekanter i GeoGebra, brug følgende link: 

1) https://www.geogebra.org/m/cHARSBtY 

2) https://www.geogebra.org/m/y3btkexh#material/rxqfrkr9

 1. Vis eleverne eksempler på trekanter med fokus på omkreds, højde, vinkler og areal.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Find trekantformede genstande udenfor (I må gerne dele firkanter op i to trekanter)
  – Tag et billede
  – Bestem følgende fire ting: – Omkreds – Højde – Vinkler – Areal
 3. Tilbage i klassen.
Inspiration til kantede figurer – Trekanter:

1 mobil, målebånd, vinkelmåler, lommeregner, papir og blyant.