10’er dart - matematikleg

Eleven har viden om  naturlige tals opbygning  i titalssystemet.

Legen tager udgangspunkt i at deltagerne har en begyndende forståelse for positionssystemet. Tal med børnene om tiere og tiere inden i går i gang med aktiviteten.

Deltagerne arbejder sammen i makkerpar. Hvert makkerpar får udleveret et kridt og 4 – 6 ærteposer (aktiviteten bliver vanskeligere jo flere ærteposer deltagerne har, så giv ekstra poser til de børn, der har brug for en ekstra udfordring).

Makkerparrene tegner nu en dartskive på banen med 2 cirkler. Det giver 10 point at ramme den inderste cirkel og 1 point at ramme den yderste. Rammer man helt udenfor skiven får man 0 point. Hvert makkerpar arbejder sammen om, at få så mange point som muligt. Efter hver runde skriver de, hvor mange point de har fået.

De bestemmer selv, hvor de vil kaste fra og kan justere afstanden undervejs, så det bliver lettere/svære at ramme.

Når I kommer tilbage til klassen, taler i om hvor mange point man højst kan få med X-antal ærteposer. Tal også om, hvorvidt det er muligt at få eksempelvis 46 point med 7 ærteposer, og få børnene til at forklare hvorfor/hvorfor ikke man kan det. 

Kridt og ærteposer.

Aktiviteten kan varieres ved ændre på antallet af ærteposer eller på dartskivens udformning. Nogle børn vil allerede i 1. kl. kunne arbejde med en skive hvor der både er 1000, 100, 10 og 1 på skiven. I ældre klasser kan man i stedet for en skive med hele tal, lave en med brøker. På den måde kan sværhedsgraden justeres betydeligt.