Mål arealer

Eleverne skal arbejde med areal

Eleverne kan beregne arealet af simple plangeometriske figurer – og de kan beregne arealet af komplekse figurer. De lærer om de vigtige begreber i plangeometri og kan forklare hvad de betyder

Vis eleverne eksempler på forskelle måder at måle arealer.

    1. Introducér eleverne til dagens opgave:
      – Find komplekse figurere rundt på skolen.
    2. Mål/beregn figurernes omkreds

Inddel dem i trekanter og firkanter og beregn det samlede areal af hele figuren.

Tilbage i klassen…

Geometri og GeoGebra (husk at gemme undervejs)
 Tegn en geometrisk figur i GeoGebra, i 1. kvadrant ud fra koordinatsystemet. Brug “polygon-værktøjet”
– Spejl figuren i Y-aksen
– Spejl derefter figuren i X-aksen
– Spejl den igen i Y-aksen, så figuren nu befinder sig i alle fire kvadranter –
– Lav en ny geometrisk figur et nyt GeoGebra-dokument
– Drej figuren 90 grader rundt omkring et af punkterne i figuren
– Drej figuren igen 90 grader rundt omkring det samme punkt –
– Lav en ny geometrisk figur i et nyt GeoGebra-dokument
– Brug værktøjet “parallelforskyd med vektor” og prøv at parallelforskyde figuren på forskellige måder.