Fagbegreber

Elever skal arbejde med margretheskål med fagbegreber knyttet til enkelte temaer.

Elever skal have kendskab til forskellige fagbegreber inden for matematik.

 1. Vis eleverne eksempler på beskrivelse af fagbegreber.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Læreren eller eleverne skriver sedler med fagbegreber og lægger dem i en skål.
  – Del eleverne i 2 hold
  En elev fra det første hold trækker en seddel og får et min. til at beskrive så mange begreber fra skålen som muligt. Det er ikke tilladt at nævne selve ordet. Når holdets øvrige deltagere har gættet det, så er det tilladt for deltageren at trække en ny seddel
  – Når det ene minut er gået, så skal der vælges en deltager fra hold to. Dernæst skal samme procedure følges. Hver gruppe får et point for hvert korrekt svar.
  – Nu er det igen hold ets tur, men denne gang er det en anden person, der skal trække. Sådan fortsætter man, indtil alle begreberne i skålen er blevet gættet.
 3. Alle sedler bliver lagt tilbage, når der ikke er flere tilbage.
  I runde 2 må man kun bruge én sætning til at beskrive begrebet.
  – I runde 3 må man kun vise det med tegn/kroppen.
 4. Tilbage i klassen.