Geometriske figurer

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (stafet med billeder (tog, bil, hus – se pdf: Billeder af geometriske figurer)

Eleverne skal have kendskab til forskellige geometriske figurer

 1. Vis eleverne eksempler på geometriske figurer.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (runner, tegner og fortæller)
  – eleverne skal være i 3 mandsgrupper. hver gruppe får 3 forskellige billeder hver.
  Alternativ: Eleverne skal i grupperne ud og finde geometriske former i skolegården og selv tegne deres billeder – også bytte med en anden gruppe.
  – Der skal være en runner, en tegner og en fortæller (I skal lege det i 3 runder, så alle får alle opgaver)
  – Tegneren sidder med et stykke papir og blyant.
  -Fortælleren sidder x-antal meter væk med et af billederne og runneren skal løbe frem og tilbage og tage imod beskeder fra fortælleren og videregive dem til tegneren.
  – Målet er at tegneren får tegnet det, som fortælleren sidder med ved hjælp af matematiske begreber. 
 1. Tilbage i klassen.

Inspiration til geometriske figurer: Geometri – statef.pdf