Statistik

Eleverne skal arbejde med statistik ved lokal trafiktælling 

 1. Vis eleverne eksempler på statistik.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Angiv placering, sæt ring om den vej du observerer ved:
  Observer i 15 min. og indskriv dine observationer i følgende hyppighedstabel: (se pdf link i mail)
  – Find følgende deskriptorer:
  – Typetal (dem der er flest af):
  – Størsteværdi (højst antal personer i bilen):
  – Mindsteværdi (mindste antal personer i bilen):
  – Variationsbredde(forskel på største til mindste tal):
  – Gennemsnit (læg passagerer sammen og divider med antal biler):
 3. Tilbage i klassen… Fælles opsamling på klassen, hvor vi sammenligner de to veje.