Tallinje og afrunding

Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Børnene skal arbejde med talfølger, tallinjen og afrunding. 

Aktiviteten tager udgangspunkt i, at eleverne tidligere har arbejdet med tallinjen. Inden I går i gang med aktiviteten, taler I om tallenes rækkefølge og talmønstre. Læreren forklarer/repeterer, hvad en hel tier er, og sammen taler I om, hvordan og hvornår man afrunder.

Kald børnene til samling, og stil dem på en række eller i en cirkel (brug evt. tovet et tov til at markere). Vis børnene talkortene, og fortæl ganske kort, at de skal hjælpe hinanden med at hænge tallene i rigtig rækkefølge. Den første stolpe er nr. 0, den næste 10 og så fremdeles. Herefter løber børnene frem og tilbage med et tal ad gangen og hænger det på tallinjen. Lærerens opgave er at observere eleverne og støtte de børn, som har vanskeligt ved at finde ud af, hvor tallene skal hænge.

Nu samles tallene sammen igen. Lad evt. pigerne hente de lige tal og drengene de ulige, så også de begreber bliver repeteret.

I anden runde skal tallene ikke hænges op i rækkefølge, men lægges ved den stolpe, som tallet er tættest på (nærmeste 10’er). Tag en kort snak om, hvordan man afrunder tallet i midten (eks. 15), og hvordan man ved, hvilken 10’er tallet er tættest på.

Afrund inde i klassen med en samtale om, hvilke tal der var lette/svære at placere.

Variation

På mellemtrinnet kan der arbejdes med tallinjen ifm. med brøker/decimaltal. På samme måde som beskrevet herover sætter børnene brøkerne i den rigtige rækkefølge og hænger dem på tallinjen. Efterfølgende kan de afrunde brøkerne/decimaltallene til nærmeste hele tal.

Tøjsnor/reb, tøjklemmer og tallene 0 – 100 i A4 papir (helst laminerede).