Højdekurver på stranden

Fælles Mål (efter 7.-9. kl)

 • kan forklare og demonstrere sammenhængen mellem orienteringskortets højdekurver og terrænets tredimensionale former
 • formår at konstruere tredimensionelle former (i sand eller lignende) ud fra orienteringskortets højdekurver
 • kan forklare begreberne højdekurver og ækvidistance

 (FFM Idræt AI 7.-9. kl. Natur og udeliv, IR. 7.-9. kl. IR Ordkendskab)

Lav bjerge og udform højdekurver

Øvelsen træner elevernes forståelse af kortets kurvebillede.

 

Inspiration på:

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/jordkloden/kartografi/korttyper/

Start med at gennemgå højdekurver og ækvidistance med eleverne – gerne med inspiration om korttyper på Clio (se link foroven).

 

I kan også sættes fokus på sand som råstof. Råstoffer som sand of grus anvendes i byggeri og vejanlæg ved fremstilling af beton og asfalt. Fint kvartssand bruges blandt andet også i glasproduktion.

Find et godt område på din skole med sand. Opgaven kan sagtens foregå i en sandkasse. Alternativ er strand rigtig god, da der er masser af plads til de små arbejdsgrupper i klassen (eleverne inddeles i små hold).

 

 • Hvert hold får udleveret en kurvetegning, hvorefter de bygger kurverne
 • Eleverne kan tegnekurvetegninger til hinanden, som de derefter skal bygge
 • Eleverne kan bygge en bakke med kurvetegning fra deres fantasi
 • Prøv at lad elevene tegne kurvetegningerne i stedet for at bygge dem
 • Lav kurvetegninger med forskellige ækvidistance.
 • Små skovle til at bygge med.
 • En spand med vand. Vand hjælper med at holde formen på sandbakken
 • Snor i forskellige farver, der viser højdekurverne
 • Kopiark med forskellige højdekurver