Fagbog om krabber

Fælles Mål (efter 6. kl) Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster

 

Eleverne skal skrive og illustrere en fagbog om krabber. Ved det Maritime Hus skal de lave deres egne krabbestænger og fiske efter krabber. Læreren dissekerer en krabbe og fortæller om krabben, dens levested og livscyklus. 

For at aktivere børnenes forforståelse taler I om (i grupper eller i plenum), hvad en fagbog er, og hvordan den er opbygget. Herefter læser børnene forskellige små fagbøger om dyr. Med udgangspunkt i børnenes læsning gennemgår I ord/begreber, der knytter sig til fagbøger om dyr (føde, levested, udseende, livscyklus m.v.). Hvert barn udarbejder en lille foldebog til noter, som de medbringer på turen til det Maritime Hus.

INDE: For at aktivere børnenes forforståelse taler I om (i grupper eller i plenum), hvad en fagbog er, og hvordan den er opbygget. Herefter læser børnene forskellige små fagbøger om dyr. Med udgangspunkt i børnenes læsning gennemgår I ord/begreber, der knytter sig til fagbøger om dyr (føde, levested, udseende, livscyklus m.v.). Hvert barn udarbejder en lille foldebog til noter, som de medbringer på turen til det Maritime Hus.

 

UDE: Ved det Maritime Hus deles børnene i små grupper. De instrueres kort i, hvordan de skal bygge en krabbe-fiskestang. Ud over materialerne til krabbe-fiskestangen får hver gruppe udleveret en spand, vandkikkert, fiskenet (gerne et pr. barn) og en fotobakke. Herefter skal de ud og fange krabber. Lærerens rolle er at være nysgerrig sammen med børnene og tale med dem om, hvad de fanger.  Når børnene er færdige med at fiske rengøres grejet og sættes på plads. Læreren dissekerer nu en krabbe mens han/hun fortæller om krabbens opbygning, livscyklus og levested. Turen afsluttes med at børnene skriver i deres foldebog, hvad de har lært om krabben.  

 

INDE: De børn der har lyst læser højt fra deres foldebog. Med udgangspunkt i børnenes egne noter taler I om, hvad de har lært om krabber. Læreren repetere hvordan en fagbog er opbygget, og klassen kan i fællesskab finde frem til velegnede overskrifter til fagbogen. Herefter er børnene klar til at gå i gang med at skrive og illustrere deres egen fagbog. 

Materialer til krabbe-fiskestængerne og det andet grej der skal bruges til at fiske med, ligger klar i det Maritime Hus. Krabber til dissektion skal medbringes.