Geometriske figurer med fokus på cirkler

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (cirkler)

Eleverne skal have kendskab til teorien bag cirkler.

  1. Vis eleverne eksempler på….
  2. Introducér eleverne til dagens opgave: (nedenstående skal skrives om og tilføjes at de skal ud og finde genstandene).
  3. Cirkelforløb (1).pdf
  4. Tilbage i klassen…