HAIKU DIGTE

Haiku digte

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Læs forskellige haiku-digte højt, og tal om dem. Gennemgå reglerne for et haiku-digt.

Et japansk haiku-digt består af 17 stavelser, fordelt over tre linjer med hhv. 5, 7, og 5 stavelser pr. linje. Et haiku-digt skal indeholde en natursansning, det skal henvise til en specifik begivenhed, og være skrevet i nutid.

Gå til et roligt naturområde (Grushullerne, Lunden, Kongelunden, stranden eller lignende). Giv hvert barn et papir, hvorpå de noterer deres sansninger, vejled dem gerne i at bruge alle sanserne. Herefter arbejder de sammen to og to. De starter med at læse sansningerne højt for hinanden, og med udgangspunkt i disse laver de et eller flere haiku-digte.  Tag evt. billeder der illustrerer digtene.

Når I kommer tilbage til skolen, renskriver børnene deres digte. De kan tegne til digtet, og hvis de har taget billeder på turen, kan disse også bruges til at illustrere digtet. Børnene læser deres digte højt for hinanden.

Papir, blyanter og skriveunderlag til når børnene skal lave skitser.  

Bilag til Haiku-digte