Stafet med ordklasser

Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord.

Aktiviteten tager udgangspunkt i, at deltagerne har en begyndende forståelse for, at ord kan inddeles i ordklasser. Gennemgå de ordklasser I ønsker at arbejde med og tal om, hvad der kendetegner ordne i disse klasser.

Deltagerne deles i makkerpar/små grupper. Hver gruppe får udleveret et kridt, og stiller sig bag en markeret linje. Ca. 20 meter derfra placeres et (lamineret) myldrebillede. Børnene løber på nej skift og finder alle de navneord/udsagnsord/tillægsord de kan se på billedet.

Ordene skriver de med kridt i det område, hvor næste løber står klar. De må gerne samarbejde om at skrive ordet, og hvis et barn ikke kan finde flere navneord/udsagnsord/tillægsord må han/hun gerne løbe ned til billedet sammen med en fra sit hold.

Når I kommer tilbage til klassen, taler i om hvilke ordklasser der var det letteste/sværeste at finde på billedet. Lad børnene komme med eksempler på, hvilke ord de fandt inden for de givne ordklasser. Bøj evt. i plenum udvalgte ord.

Kridt og (laminerede) myldrebilleder.