Tid og længde

  • Fokus på længder, opmåling og tid. 
  • Sekundært fokus på tabeller og søjlediagrammer
  • Fokus på samarbejde og deltagelse.

Forberede elever på programmet, evt. med reference til indholdet/aftaler fra timer i tiden op til. Fokus på program, aftaler, fagligt indhold, samarbejde/praktiske opgaver.

Vise visuelt så meget som muligt. Opklarende spørgsmål vigtige.

Fagligt forberedelse af elever: smartphone tidtagning og udregning, skema-forståelse (papir udleveres og vises på smartboard, pdf-fil).

Samle op på resultater og samarbejde. Resultater kan efterbehandles med tabeller inddelt i intervaller og søjlediagrammer, evt. i grupper eller fælles i klassen samt evt. noter/afskrift af eleverne.

Opmåling af baner i grupper – en bane pr. gruppe. 

Tage tid på hinanden i gruppen, regne og notere. 

Evt. et løb/stafet med opgaver til dem, der er færdige først – eller noget andet undersøgende matematik.

Link: Matematikløb