Kategorier
Uncategorized

VIA og SDCC: Udeskole kan forebygge børn og unges mistrivsel

En af indsatserne for større trivsel kan være at undervise eleverne regelmæssigt uden for klasserummet. Men det kræver meget af lærerne, og udeskole bør derfor være en del af læreruddannelsen, skriver Mads Bølling, Karen Barfod og Andreas Rasch Christensen.

Trivsel er en størrelse, der kan være svær at måle og identificere. Børn og unges trivsel er et område, der forstås og belyses på mange forskellige måder, og derfor peges der også på mange forskellige løsninger. Vi taler her om en indsats i en skolekontekst, der understøtter bestemte sider af elevernes trivsel.

Læs hele indlægget på altinget.dk

Kategorier
Uncategorized

Overraskende positiv deltagelse i eksterne læringsmiljøer

Hvad karakteriserer og stimulerer elevers overraskende positive deltagelse i undervisning i eksterne læringsmiljøer? 

“Vi var på Slagelse Museum… Her skulle eleverne høre om at gå i skole på HCA´s tid. Formidleren bad en elev læse et originalt HCA-brev op. En meget genert pige meldte sig og læste det ret svære gamle krøllede dansk op for hele klassen. Wauw!”

Sådan beskriver en lærer begejstret en episode, hvor hun oplevede, at en af hendes elever havde overrasket hende positivt ved at deltage mere engageret end forventet. Læreren tillægger fænomenet stor værdi, når hun videre skriver: “Efter denne oplevelse, havde jeg stor tillid til, at pigen kunne mere end jeg troede :)”.

Læs hele artiklen på skoletjenesten.dk