Kategorier
3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse Billedkunst Den Gamle By

Kend din by – linoleumstryk

Kend din by - linoleumstryk

Eleven kan kommunikere gennem billeder. Børnene skal besøge kendte bygninger i Dragør og lave et linoleumstryk af bygningen.

Eleven kan kommunikere gennem billeder. Børnene skal besøge kendte bygninger i Dragør og lave et linoleumstryk af bygningen.

Besøg de kendte bygninger i Dragør. I forbindelse med besøget, kan I tale om bygningernes historie, og om hvorfor netop de valgte bygninger er kendetegnende for Dragør. Lav evt. en aftale med Museum Amager, og bed dem gå med jer på en byvandring.

Når I kommer tilbage til skolen vælger børnene, hvilken bygning de vil lave deres linoleumstryk af. Med udgangspunkt i de skitser de tegnede på turen, laver de hver især et linoleumssnit. Når billederne er færdige, kan de udstilles på skolen.

Papir, blyanter og skriveunderlag til når børnene skal lave skitser. Materialer til linoleumstryk.

Kategorier
0. Klasse 1. Klasse 10. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Billedkunst Biologi Forløb Geografi Kongelundsfortet Lunden Natur/teknologi SFO Stranden Ved skolen

Landart

Landart

Eleverne skal arbejde med Landart gennem samarbejdsøvelser, samt få en forståelse for at Landart kan være både store og små projekter. 

Få kendskab til kunstformen Landart samtidig med at eleverne træner deres samarbejdsevner i det frie. Lad eleverne være nysgerrige på hinanden og naturen.

Eleverne skal have kendskab til kunstformen Landart, gerne gennem eksemplariske eksempler eller videoer. Fx: https://edu21.dk/naturmandala-og-land-art/ eller https://landartpraktik.wordpress.com/eksempler-pa-landart/ 

Del eleverne i nogle grupper og lav aktiviteten “møde på midten”: https://landartpraktik.wordpress.com/materiale-til-forlobet/mode-pa-midten/ , hvor hver elev skal skrive eller tegne hvilke materialer de gerne vil bruge, hvilken form de gerne vil bruge og lave en lille skitse af værket.
Hjælpespørgsmål: Overvej, hvilket udtryk I gerne vil fremstille. Skal det være et mønster? Noget, der ligner noget andet? Brug jeres viden fra videoerne/eksemplerne.
Herefter skal gruppen blive enige om et fælles udtryk. Tal om, hvad der er muligt på stranden, skoven osv. Hver gruppe laver en endelig skitse, som de evt. kan fremlægge for andre grupper. Skitsen tages med ud i naturen.

 1. Saml eleverne. Afgræns jeres område, så eleverne ved, hvor langt de må gå hen, når de skal arbejde i grupperne. 
 2. Vis eleverne eksempler på Landart. Hent de laminerede udgaver hos FT.
 3. Introducér eleverne til dagens opgave, som er i små grupper:
  – Brug jeres skitse/overvejelser
  – Udvælg et område, som er egnet til jeres kunstværk.
  – Find materiale i naturen – pas på naturen imens!
  – Lav jeres kunstværk og fremlæg dem til sidst for hinanden.
 • Laminerede eksemplariske eksempler på Landart (hent hos FT)