Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Biologi Det Maritime Hus Forløb Fysik/Kemi Geografi Matematik Natur/teknologi Stranden Ved skolen

Måling i naturen

SPEJLING I DET FRIE

Eleverne skal arbejde med måling og dataindsamling. Eleven får viden om længde, tid og vægt 

Eleverne skal have kendskab til centicubes og måling. Hvor lang er én centicubes? Og hvordan måler man noget?

Undersøg, hvor lang en snegl er, hvor mange
centicubes går der på en grankogle og
hvad måler fx 10 cm?
 

 1. Saml eleverne i en halvcirkel. Brug enten siddeunderlag eller et tov.
 2. Vis eleverne jeres (nogle I har arbejdet med i forvejen?) centicubes og tal kort om, hvordan I har brugt dem i klassen.
 3. Introducer Introducér eleverne til dagens opgave:
  – 2 og 2 skal eleverne finde ting i naturen, som de kan måle med deres centicubes.
  – Alle skal notere, hvad de har fundet og dets mål. Tegne eller skrive.
 4. Inddel eleverne i grupper, udlever 10 centicubes til hvert hold og send dem afsted.
 5. Afslut aktiviteten i halvcirklen, hvor eleverne kan komme med bud på, hvad de har målt.
 6. Tilbage i klassen samler I I elevernes resultater og sammenligner dem.
 • Centicubes
 • Notesbøger og blyanter
 • Syngeskål(Hvad er det, og hvordan bruges det?)
 • Siddeunderlag eller et langt tov
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Biologi Det Maritime Hus Forløb Fysik/Kemi Geografi Matematik Natur/teknologi Stranden Ved skolen

Byg et dige på stranden

Byg et dige på stranden

Eleverne får kendskab til diger, der i hele verden beskytter mod oversvømmelser.

På stranden får eleverne kendskab til forskellige materialer, der kan stoppe en bølge, og hvor kraftige selv de små bølger kan være.

Fortæl klassen om diger og fremtidens klimaudfordringer

Links:

https://klimatorium.dk/digebyg/

 • Tag ned til mormorstranden
 • Eleverne går sammen i grupper af fire personer
 • Hver gruppe skal indsamle materialer på stranden til at bygge et dige – det kan være sand, sten, grene mv. der er tilgængelig på eller omkring stranden.
 • Byg diget tæt på vandkanten
 • Optage modellen på jeres telefon, så I kan se hvordan diget klarer sig mod bølgerne.
 •  

Naturmaterialer på stranden.

Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Biologi Det Maritime Hus Forløb Fysik/Kemi Geografi Matematik Natur/teknologi Stranden Ved skolen

Spejling i det frie

SPEJLING I DET FRI

Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri.

Undersøg, om der er symmetri i et blad, en kogle eller et sneglehus og lav din egen spejling. 

Eleverne skal have kendskab til figurer og mønstre, samt deres spejlingssymmetri.

 1. Saml eleverne i en halvcirkel. Brug enten siddeunderlag eller et tov.
 2. Vis eleverne eksempler på spejling og tal kort om, hvad en spejling og symmetri er.
 3. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – 2 og 2 skal eleverne finde ting i naturen, som de kan bruge til deres fremstilling.
 4. Inddel eleverne i grupper og send dem afsted.
 5. Afslut aktiviteten ved at alle går rundt og ser hinandens spejlinger – hver gruppe kan ”fremlægge” deres spejling – og læreren tager billeder til senere brug.
 6. Tilbage i klassen hænger I billederne op, så eleverne kan hente hjælp i deres egne værker til fremtidige opgaver i matematikbogen. 

  Eksempler på Spejlingsakse

 

 • Eksempler på spejling – vedlagt
 • Evt. kridt eller snor (til de elever, der har brug for at få vist symmetriakserne)
 • Siddeunderlag eller et langt tov
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Biologi Det Maritime Hus Forløb Fysik/Kemi Geografi Matematik Natur/teknologi Stranden Ved skolen

Højdekurver på stranden

Højdekurver på stranden

Fælles Mål (efter 7.-9. kl)

 • kan forklare og demonstrere sammenhængen mellem orienteringskortets højdekurver og terrænets tredimensionale former
 • formår at konstruere tredimensionelle former (i sand eller lignende) ud fra orienteringskortets højdekurver
 • kan forklare begreberne højdekurver og ækvidistance

 (FFM Idræt AI 7.-9. kl. Natur og udeliv, IR. 7.-9. kl. IR Ordkendskab)

Lav bjerge og udform højdekurver

Øvelsen træner elevernes forståelse af kortets kurvebillede.

 

Inspiration på:

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/jordkloden/kartografi/korttyper/

Start med at gennemgå højdekurver og ækvidistance med eleverne – gerne med inspiration om korttyper på Clio (se link foroven).

 

I kan også sættes fokus på sand som råstof. Råstoffer som sand of grus anvendes i byggeri og vejanlæg ved fremstilling af beton og asfalt. Fint kvartssand bruges blandt andet også i glasproduktion.

Find et godt område på din skole med sand. Opgaven kan sagtens foregå i en sandkasse. Alternativ er strand rigtig god, da der er masser af plads til de små arbejdsgrupper i klassen (eleverne inddeles i små hold).

 

 • Hvert hold får udleveret en kurvetegning, hvorefter de bygger kurverne
 • Eleverne kan tegnekurvetegninger til hinanden, som de derefter skal bygge
 • Eleverne kan bygge en bakke med kurvetegning fra deres fantasi
 • Prøv at lad elevene tegne kurvetegningerne i stedet for at bygge dem
 • Lav kurvetegninger med forskellige ækvidistance.
 • Små skovle til at bygge med.
 • En spand med vand. Vand hjælper med at holde formen på sandbakken
 • Snor i forskellige farver, der viser højdekurverne
 • Kopiark med forskellige højdekurver
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Biologi Det Maritime Hus Forløb Natur/teknologi Stranden

Fagbog om krabber

Fagbog om krabber

Fælles Mål (efter 6. kl) Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster

 

Eleverne skal skrive og illustrere en fagbog om krabber. Ved det Maritime Hus skal de lave deres egne krabbestænger og fiske efter krabber. Læreren dissekerer en krabbe og fortæller om krabben, dens levested og livscyklus. 

For at aktivere børnenes forforståelse taler I om (i grupper eller i plenum), hvad en fagbog er, og hvordan den er opbygget. Herefter læser børnene forskellige små fagbøger om dyr. Med udgangspunkt i børnenes læsning gennemgår I ord/begreber, der knytter sig til fagbøger om dyr (føde, levested, udseende, livscyklus m.v.). Hvert barn udarbejder en lille foldebog til noter, som de medbringer på turen til det Maritime Hus.

INDE: For at aktivere børnenes forforståelse taler I om (i grupper eller i plenum), hvad en fagbog er, og hvordan den er opbygget. Herefter læser børnene forskellige små fagbøger om dyr. Med udgangspunkt i børnenes læsning gennemgår I ord/begreber, der knytter sig til fagbøger om dyr (føde, levested, udseende, livscyklus m.v.). Hvert barn udarbejder en lille foldebog til noter, som de medbringer på turen til det Maritime Hus.

 

UDE: Ved det Maritime Hus deles børnene i små grupper. De instrueres kort i, hvordan de skal bygge en krabbe-fiskestang. Ud over materialerne til krabbe-fiskestangen får hver gruppe udleveret en spand, vandkikkert, fiskenet (gerne et pr. barn) og en fotobakke. Herefter skal de ud og fange krabber. Lærerens rolle er at være nysgerrig sammen med børnene og tale med dem om, hvad de fanger.  Når børnene er færdige med at fiske rengøres grejet og sættes på plads. Læreren dissekerer nu en krabbe mens han/hun fortæller om krabbens opbygning, livscyklus og levested. Turen afsluttes med at børnene skriver i deres foldebog, hvad de har lært om krabben.  

 

INDE: De børn der har lyst læser højt fra deres foldebog. Med udgangspunkt i børnenes egne noter taler I om, hvad de har lært om krabber. Læreren repetere hvordan en fagbog er opbygget, og klassen kan i fællesskab finde frem til velegnede overskrifter til fagbogen. Herefter er børnene klar til at gå i gang med at skrive og illustrere deres egen fagbog. 

Materialer til krabbe-fiskestængerne og det andet grej der skal bruges til at fiske med, ligger klar i det Maritime Hus. Krabber til dissektion skal medbringes.