Kategorier
Uncategorized

Udeskolekursus i matematik

Alle fik lov at være aktive, da Helen Kock underviste i udeskolematematik for indskoling og mellemtrin.

Udeskolevejleder Helen Kock har afholdt det første udeskolekursus, hvor de deltagende lærere fik sved på panden og gode råd til, hvordan man tager opgaverne fra bogen ud i det store klasselokale.

Der er stadig flere kurser i foråret. Find dem på detstoreklasselokale.dk/kalender

Kategorier
Uncategorized

VIA og SDCC: Udeskole kan forebygge børn og unges mistrivsel

En af indsatserne for større trivsel kan være at undervise eleverne regelmæssigt uden for klasserummet. Men det kræver meget af lærerne, og udeskole bør derfor være en del af læreruddannelsen, skriver Mads Bølling, Karen Barfod og Andreas Rasch Christensen.

Trivsel er en størrelse, der kan være svær at måle og identificere. Børn og unges trivsel er et område, der forstås og belyses på mange forskellige måder, og derfor peges der også på mange forskellige løsninger. Vi taler her om en indsats i en skolekontekst, der understøtter bestemte sider af elevernes trivsel.

Læs hele indlægget på altinget.dk

Kategorier
Uncategorized

Overraskende positiv deltagelse i eksterne læringsmiljøer

Hvad karakteriserer og stimulerer elevers overraskende positive deltagelse i undervisning i eksterne læringsmiljøer? 

“Vi var på Slagelse Museum… Her skulle eleverne høre om at gå i skole på HCA´s tid. Formidleren bad en elev læse et originalt HCA-brev op. En meget genert pige meldte sig og læste det ret svære gamle krøllede dansk op for hele klassen. Wauw!”

Sådan beskriver en lærer begejstret en episode, hvor hun oplevede, at en af hendes elever havde overrasket hende positivt ved at deltage mere engageret end forventet. Læreren tillægger fænomenet stor værdi, når hun videre skriver: “Efter denne oplevelse, havde jeg stor tillid til, at pigen kunne mere end jeg troede :)”.

Læs hele artiklen på skoletjenesten.dk

Kategorier
Uncategorized

Rane Willerslev: “Børn lærer bedst gennem leg”

I denne episode er vi taget til Nationalmuseet for at mødes med Rane Willerslev. Han har nemlig om nogen gjort sig mange tanker om, hvordan både børn og voksne får lyst til at blive klogere.

Hvis du spørger Rane Willerslev, så lærer vi bedst gennem leg. Og dårligst gennem det, han kalder: røv til bænk-metoden. Men hvad gør man så, når samfundet har besluttet, at de kloge sidder stille, mens de lærer?

I samtalen fortæller Rane Willerslev om vigtigheden af både historiefortælling, tegning, udklædning og kropslighed i læringen.

Kategorier
Uncategorized

En uge med naturvidenskab

I mandags, den 26. september, blev naturvidenskabsfestivalen på skolerne i Dragør skudt i gang. 

Temaet er i år »Gådefulde verden«, og som altid er det en festlig uge med spændende aktiviteter – og en begivenhed, som skaber fællesskabsfølelse. Især festivalsdagen, torsdagen, hvor alle skoler emmer af liv, er gerne dagen, som huskes. Det er nemlig dagen, hvor stolte elever viser deres arbejde frem for forældrene. Formålet med ugen er at sætte fokus på naturfagene og verdensmålene. 

Kategorier
Uncategorized

Historieløb for udskolingen

1700-tallet blev vakt til live på Dragør Havn 

Eleverne var selv aktive medspillere i de historiske begivenheder, de bliver undervist i, da det årlige historieløb onsdag den 21. og torsdag den 22. september løb af stablen på Dragør Havn, hvor de historiske begivenheder fandt sted for 300 år siden. 

Kategorier
Uncategorized

Udeskoleprojekt skal koble viden med hverdag

Trenden var på vej længe før, corona gjorde det til en nødvendighed, og nu skal »udeskolen« intensiveres gennem en ny, stor satsning i Dragør. 

Udeskolen er nemlig kommet for at blive – ikke mindst i Dragør, hvor man netop har iværksat en stor satsning, der skal flytte en større del af den almindelige fagundervisning ud i lokalmiljøet. 

Kategorier
Uncategorized

Udeskolesamarbejde

Både museer og kirker har i år medvirket i skolernes Uge Sex-projekt

Uge 6 blev til Uge Sex på Dragørs skoler. Landet over bruges netop uge 6 til at sætte fokus på køn, identitet og seksualundervisning. 

I Dragør var kirkerne og museet for første gang med til at afvikle ugen i samarbejde med skolerne. 

Museet har haft besøg af 5.-klasserne til et forløb om ligestilling og kønsroller fra 1800-tallet til nu, mens kirkerne har arbejdet med grænser sammen med 7.-klasserne.

Kategorier
Uncategorized

Åbning af Dragør Skolehave

Åbning af Dragør Skolehave

Onsdag den 20. april åbnede Dragør Skolehave på en af forårets flotteste solskinsdage. 

Hele formiddagen gjorde eleverne sig bekendt med planter, fotosyntese, haveredskaber og – ikke mindst – at gøre jord klar til dykning. 

Kl. 12 åbnede skolehave-haven officielt. Her bød udeskolekoordinator Mathilde Brandstrup velkommen, og borgmester Kenneth Gøtterup holdt tale for 2.B og de fremmødte om vigtigheden af at skabe læring i lokalsamfundet.

Kategorier
Uncategorized

Skolehave

Skolehave

Nyt udeskoleprojekt spirer på Museum Amagers jord

Til foråret skal elever i indskolingen lære at passe deres egne skolehaver. Men først skal udeskolekoordinator Mathilde Brandstrup og teamet af udeskolevejledere fra hver skole lære, hvordan sådan et forløb strikkes sammen.