Kategorier
4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Matematik Ved skolen

Data/Chance/sandsynlighed

Data/chance/
sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med data, chance og sandsynlighed.

 1. Eleverne skal stå i en cirkel i makkerpar.

 2. Eleverne skal nu udtænke brøker, som de skriver på deres whiteboards. Fx. 8/22

 3. En gruppe ad gangen viser og siger deres brøk højt. De andre skal nu gætte, hvad den dækker over. Fx. 8 ud af 22 i klassen har hvide jakker på.

 4. Øvelsen kan gøres svære ved at de skal forkorte/forlænge brøken, regne den om til decimal og procent. 

Du skal bruge whiteboards.

Kategorier
7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Dansk Ved skolen

Dan Turell: Gennem byens sidste gang

Dan Turell: Gennem byens sidste gang

Eleverne skal læse digte/tekster af Dan Turell og i forbindelse med arbejdet med digtet Gennem byens sidste gang, skal eleverne ud på en vandring i deres eget kvarter. De skal bruge sanserne i dette forløb.

Introducer Dan Turell. Eleverne skal læse digte/tekster af Dan Turell.

 1. Introducér eleverne for Dan Turell og læs digtet Gennem byens sidste gang.

 2. Eleverne skal ud i deres eget nærområde og gå rundt i deres “barndoms” gader

 3. Eleverne skal indtale på deres telefoner, hvad de sanser, når de går rundt.

 4. Tilbage i klassen skal eleverne nu skrive deres egne Dan Turell inspirerede digte ud fra deres egne oplevelser og gå-ture.

Telefoner til at indtale sanser, alternativt papir og blyant, evt. clipboards

Kategorier
7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Amagermuseet Dansk Den Gamle By

Romantikken

Romantikken

Eleverne skal arbejde med romantikken.

Eleverne skal have læst tekster fra perioden. Kræver at læreren selv har kendskab til Romantikken. Derudover er der billeder er forslag til foto-apps, som skal bruges.

 1. Introducér eleverne til den litterære tidsperiode: Romantikken. Brug evt. Slide-show.

 2. Eleverne skal nu ud og gå en tur i nærområdet (Fx. St. Magleby Kirke, Hovedgaden, Gadekæret, Museet, Marker)

 3. Her skal eleverne undervejs gøre sig tanker omkring motiver, som passer til Romantikken. (Det skønne og smukke)

 4. Eleverne skal tage billeder undervejs med deres telefoner.

 5. Tilbage i klassen skal eleverne bearbejde billederne i udvalgte apps, som “forskønner” dem.

 6. Som afslutning fremlægger eleverne billederne og deres tanker for hinanden. 

Slide-show med billeder som læreren kan bruge inden – forhåndsviden nødvendig. Derudover er der billeder er forslag til foto-apps, som skal bruges.

https://docs.google.com/presentation/d/1J4OvWbDQ5H2SbDYqX9sVykwtcaz0KW9QgBb06KpldT8/edit?usp=sharing 

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Sandsynlighed

Sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med additionsmetoden og multiplikationsmetoden (sandsynlighed)

Eleverne skal have kendskab til additionsmetoden og multiplikationsmetoden inden for sandsynlighed. 

 1. Vis eleverne eksempler på applikation og multiplikation inden for sandsynlighed.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:

 3. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer fokus på cirkler

Geometriske figurer med fokus på cirkler

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (cirkler)

Eleverne skal have kendskab til teorien bag cirkler.

 1. Vis eleverne eksempler på….
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (nedenstående skal skrives om og tilføjes at de skal ud og finde genstandene).
 3. Cirkelforløb (1).pdf
 4. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer

Geometriske figurer

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (stafet med billeder (tog, bil, hus – se pdf: Billeder af geometriske figurer)

Eleverne skal have kendskab til forskellige geometriske figurer

 1. Vis eleverne eksempler på geometriske figurer.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (runner, tegner og fortæller)
  – eleverne skal være i 3 mandsgrupper. hver gruppe får 3 forskellige billeder hver.
  Alternativ: Eleverne skal i grupperne ud og finde geometriske former i skolegården og selv tegne deres billeder – også bytte med en anden gruppe.
  – Der skal være en runner, en tegner og en fortæller (I skal lege det i 3 runder, så alle får alle opgaver)
  – Tegneren sidder med et stykke papir og blyant.
  -Fortælleren sidder x-antal meter væk med et af billederne og runneren skal løbe frem og tilbage og tage imod beskeder fra fortælleren og videregive dem til tegneren.
  – Målet er at tegneren får tegnet det, som fortælleren sidder med ved hjælp af matematiske begreber. 
 1. Tilbage i klassen.

Inspiration til geometriske figurer: Geometri – statef.pdf

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Fagbegreber

Fagbegreber

Elever skal arbejde med margretheskål med fagbegreber knyttet til enkelte temaer.

Elever skal have kendskab til forskellige fagbegreber inden for matematik.

 1. Vis eleverne eksempler på beskrivelse af fagbegreber.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Læreren eller eleverne skriver sedler med fagbegreber og lægger dem i en skål.
  – Del eleverne i 2 hold
  En elev fra det første hold trækker en seddel og får et min. til at beskrive så mange begreber fra skålen som muligt. Det er ikke tilladt at nævne selve ordet. Når holdets øvrige deltagere har gættet det, så er det tilladt for deltageren at trække en ny seddel
  – Når det ene minut er gået, så skal der vælges en deltager fra hold to. Dernæst skal samme procedure følges. Hver gruppe får et point for hvert korrekt svar.
  – Nu er det igen hold ets tur, men denne gang er det en anden person, der skal trække. Sådan fortsætter man, indtil alle begreberne i skålen er blevet gættet.
 3. Alle sedler bliver lagt tilbage, når der ikke er flere tilbage.
  I runde 2 må man kun bruge én sætning til at beskrive begrebet.
  – I runde 3 må man kun vise det med tegn/kroppen.
 4. Tilbage i klassen.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Statistik

Statistik

Eleverne skal arbejde med statistik ved lokal trafiktælling 

 1. Vis eleverne eksempler på statistik.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Angiv placering, sæt ring om den vej du observerer ved:
  Observer i 15 min. og indskriv dine observationer i følgende hyppighedstabel: (se pdf link i mail)
  – Find følgende deskriptorer:
  – Typetal (dem der er flest af):
  – Størsteværdi (højst antal personer i bilen):
  – Mindsteværdi (mindste antal personer i bilen):
  – Variationsbredde(forskel på største til mindste tal):
  – Gennemsnit (læg passagerer sammen og divider med antal biler):
 3. Tilbage i klassen… Fælles opsamling på klassen, hvor vi sammenligner de to veje.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Omkreds, vinkler, højde og areal

Omkreds, højde, vinkler og areal

Eleverne skal arbejde med omkreds, højde, vinkler og areal og konstruere så mange forskellige trekanter de kan, med lineal og vinkelmåler

Eleverne skal have kendskab til omkreds, højde, vinkler og areal ift. trekanter

I skal i denne lektion arbejde med trekanter i GeoGebra, brug følgende link: 

1) https://www.geogebra.org/m/cHARSBtY 

2) https://www.geogebra.org/m/y3btkexh#material/rxqfrkr9

 1. Vis eleverne eksempler på trekanter med fokus på omkreds, højde, vinkler og areal.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Find trekantformede genstande udenfor (I må gerne dele firkanter op i to trekanter)
  – Tag et billede
  – Bestem følgende fire ting: – Omkreds – Højde – Vinkler – Areal
 3. Tilbage i klassen.
Inspiration til kantede figurer – Trekanter:

1 mobil, målebånd, vinkelmåler, lommeregner, papir og blyant.

Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Målestoksforhold

Målestoksforhold

Eleverne skal arbejde med målestoksforhold

Fælles gennemgang om forskellige slags målstoksforholde og tilgange til måling. 

 1. Vis eleverne eksempler på måling af målestoksforholde.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Tag jeres mål af siderne på jeres værelse og dividere med 10 
  – I har nu fået forholdet 1:10 – hvad betyder det?
  – Indtegn jeres værelses grundflade i GeoGebra, i forholdet 1:10
  – Indtegn jeres møbler, dør og vindue på værelset
  –  Tag et screenshot af jeres konstruktion og upload det i det vedhæftede docs “Mit værelse” i classroom, hvor du fandt denne vejledning
  – Forklar jeres værelses størrelse og indretning ud fra jeres konstruktioner i GeoGebra, til hinanden.
  – NU skal I ud og måle jeres værelser op i grupperne. Vise hinanden, hvor jeres seng står osv. Og få en fornemmelse af, hvor stort/småt jeres værelse egentlig er. Og sammenligne dem. I får kegler/toppe til at sætte hjørnerne af. 
 3. Tilbage i klassen.

Vejledning – Konstruktion af værelser i GeoGebra.pdf

 • Toppe/kegler
 • Målebånd.