Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Sandsynlighed

Sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med additionsmetoden og multiplikationsmetoden (sandsynlighed)

Eleverne skal have kendskab til additionsmetoden og multiplikationsmetoden inden for sandsynlighed. 

 1. Vis eleverne eksempler på applikation og multiplikation inden for sandsynlighed.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:

 3. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer fokus på cirkler

Geometriske figurer med fokus på cirkler

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (cirkler)

Eleverne skal have kendskab til teorien bag cirkler.

 1. Vis eleverne eksempler på….
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (nedenstående skal skrives om og tilføjes at de skal ud og finde genstandene).
 3. Cirkelforløb (1).pdf
 4. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer

Geometriske figurer

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (stafet med billeder (tog, bil, hus – se pdf: Billeder af geometriske figurer)

Eleverne skal have kendskab til forskellige geometriske figurer

 1. Vis eleverne eksempler på geometriske figurer.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (runner, tegner og fortæller)
  – eleverne skal være i 3 mandsgrupper. hver gruppe får 3 forskellige billeder hver.
  Alternativ: Eleverne skal i grupperne ud og finde geometriske former i skolegården og selv tegne deres billeder – også bytte med en anden gruppe.
  – Der skal være en runner, en tegner og en fortæller (I skal lege det i 3 runder, så alle får alle opgaver)
  – Tegneren sidder med et stykke papir og blyant.
  -Fortælleren sidder x-antal meter væk med et af billederne og runneren skal løbe frem og tilbage og tage imod beskeder fra fortælleren og videregive dem til tegneren.
  – Målet er at tegneren får tegnet det, som fortælleren sidder med ved hjælp af matematiske begreber. 
 1. Tilbage i klassen.

Inspiration til geometriske figurer: Geometri – statef.pdf

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Fagbegreber

Fagbegreber

Elever skal arbejde med margretheskål med fagbegreber knyttet til enkelte temaer.

Elever skal have kendskab til forskellige fagbegreber inden for matematik.

 1. Vis eleverne eksempler på beskrivelse af fagbegreber.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Læreren eller eleverne skriver sedler med fagbegreber og lægger dem i en skål.
  – Del eleverne i 2 hold
  En elev fra det første hold trækker en seddel og får et min. til at beskrive så mange begreber fra skålen som muligt. Det er ikke tilladt at nævne selve ordet. Når holdets øvrige deltagere har gættet det, så er det tilladt for deltageren at trække en ny seddel
  – Når det ene minut er gået, så skal der vælges en deltager fra hold to. Dernæst skal samme procedure følges. Hver gruppe får et point for hvert korrekt svar.
  – Nu er det igen hold ets tur, men denne gang er det en anden person, der skal trække. Sådan fortsætter man, indtil alle begreberne i skålen er blevet gættet.
 3. Alle sedler bliver lagt tilbage, når der ikke er flere tilbage.
  I runde 2 må man kun bruge én sætning til at beskrive begrebet.
  – I runde 3 må man kun vise det med tegn/kroppen.
 4. Tilbage i klassen.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Statistik

Statistik

Eleverne skal arbejde med statistik ved lokal trafiktælling 

 1. Vis eleverne eksempler på statistik.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Angiv placering, sæt ring om den vej du observerer ved:
  Observer i 15 min. og indskriv dine observationer i følgende hyppighedstabel: (se pdf link i mail)
  – Find følgende deskriptorer:
  – Typetal (dem der er flest af):
  – Størsteværdi (højst antal personer i bilen):
  – Mindsteværdi (mindste antal personer i bilen):
  – Variationsbredde(forskel på største til mindste tal):
  – Gennemsnit (læg passagerer sammen og divider med antal biler):
 3. Tilbage i klassen… Fælles opsamling på klassen, hvor vi sammenligner de to veje.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Omkreds, vinkler, højde og areal

Omkreds, højde, vinkler og areal

Eleverne skal arbejde med omkreds, højde, vinkler og areal og konstruere så mange forskellige trekanter de kan, med lineal og vinkelmåler

Eleverne skal have kendskab til omkreds, højde, vinkler og areal ift. trekanter

I skal i denne lektion arbejde med trekanter i GeoGebra, brug følgende link: 

1) https://www.geogebra.org/m/cHARSBtY 

2) https://www.geogebra.org/m/y3btkexh#material/rxqfrkr9

 1. Vis eleverne eksempler på trekanter med fokus på omkreds, højde, vinkler og areal.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Find trekantformede genstande udenfor (I må gerne dele firkanter op i to trekanter)
  – Tag et billede
  – Bestem følgende fire ting: – Omkreds – Højde – Vinkler – Areal
 3. Tilbage i klassen.
Inspiration til kantede figurer – Trekanter:

1 mobil, målebånd, vinkelmåler, lommeregner, papir og blyant.

Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Målestoksforhold

Målestoksforhold

Eleverne skal arbejde med målestoksforhold

Fælles gennemgang om forskellige slags målstoksforholde og tilgange til måling. 

 1. Vis eleverne eksempler på måling af målestoksforholde.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Tag jeres mål af siderne på jeres værelse og dividere med 10 
  – I har nu fået forholdet 1:10 – hvad betyder det?
  – Indtegn jeres værelses grundflade i GeoGebra, i forholdet 1:10
  – Indtegn jeres møbler, dør og vindue på værelset
  –  Tag et screenshot af jeres konstruktion og upload det i det vedhæftede docs “Mit værelse” i classroom, hvor du fandt denne vejledning
  – Forklar jeres værelses størrelse og indretning ud fra jeres konstruktioner i GeoGebra, til hinanden.
  – NU skal I ud og måle jeres værelser op i grupperne. Vise hinanden, hvor jeres seng står osv. Og få en fornemmelse af, hvor stort/småt jeres værelse egentlig er. Og sammenligne dem. I får kegler/toppe til at sætte hjørnerne af. 
 3. Tilbage i klassen.

Vejledning – Konstruktion af værelser i GeoGebra.pdf

 • Toppe/kegler
 • Målebånd.
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Ligedannethed og forhold

Ligedannethed og forhold

Eleverne skal arbejde med ligedannethed og forhold (find figurer i skolegården).

Fælles gennemgang om, hvad vil det sige at en figur er ligedannet? Og forhold mellem længder

 1. Vis eleverne eksempler på ligedannethed og forskellige forholde.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Ud i grupper
  – Find ligedannet figurer udenfor/på skolen eller lav dem selv af materiale I finder fx grene/pinde
  – Mål sidelængderne og beregn forholdet
  – Tegn skitser af dem.
 • Målebånd
 • Vinkelmåler
 • Clipboard
 • Papir/blyant
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Geografi Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Arealer

Mål arealer

Eleverne skal arbejde med areal

Eleverne kan beregne arealet af simple plangeometriske figurer – og de kan beregne arealet af komplekse figurer. De lærer om de vigtige begreber i plangeometri og kan forklare hvad de betyder

Vis eleverne eksempler på forskelle måder at måle arealer.

  1. Introducér eleverne til dagens opgave:
   – Find komplekse figurere rundt på skolen.
  2. Mål/beregn figurernes omkreds

Inddel dem i trekanter og firkanter og beregn det samlede areal af hele figuren.

Tilbage i klassen…

Geometri og GeoGebra (husk at gemme undervejs)
 Tegn en geometrisk figur i GeoGebra, i 1. kvadrant ud fra koordinatsystemet. Brug “polygon-værktøjet”
– Spejl figuren i Y-aksen
– Spejl derefter figuren i X-aksen
– Spejl den igen i Y-aksen, så figuren nu befinder sig i alle fire kvadranter –
– Lav en ny geometrisk figur et nyt GeoGebra-dokument
– Drej figuren 90 grader rundt omkring et af punkterne i figuren
– Drej figuren igen 90 grader rundt omkring det samme punkt –
– Lav en ny geometrisk figur i et nyt GeoGebra-dokument
– Brug værktøjet “parallelforskyd med vektor” og prøv at parallelforskyde figuren på forskellige måder.

Kategorier
0. Klasse 1. Klasse 10. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Billedkunst Biologi Forløb Geografi Kongelundsfortet Lunden Natur/teknologi SFO Stranden Ved skolen

Landart

Landart

Eleverne skal arbejde med Landart gennem samarbejdsøvelser, samt få en forståelse for at Landart kan være både store og små projekter. 

Få kendskab til kunstformen Landart samtidig med at eleverne træner deres samarbejdsevner i det frie. Lad eleverne være nysgerrige på hinanden og naturen.

Eleverne skal have kendskab til kunstformen Landart, gerne gennem eksemplariske eksempler eller videoer. Fx: https://edu21.dk/naturmandala-og-land-art/ eller https://landartpraktik.wordpress.com/eksempler-pa-landart/ 

Del eleverne i nogle grupper og lav aktiviteten “møde på midten”: https://landartpraktik.wordpress.com/materiale-til-forlobet/mode-pa-midten/ , hvor hver elev skal skrive eller tegne hvilke materialer de gerne vil bruge, hvilken form de gerne vil bruge og lave en lille skitse af værket.
Hjælpespørgsmål: Overvej, hvilket udtryk I gerne vil fremstille. Skal det være et mønster? Noget, der ligner noget andet? Brug jeres viden fra videoerne/eksemplerne.
Herefter skal gruppen blive enige om et fælles udtryk. Tal om, hvad der er muligt på stranden, skoven osv. Hver gruppe laver en endelig skitse, som de evt. kan fremlægge for andre grupper. Skitsen tages med ud i naturen.

 1. Saml eleverne. Afgræns jeres område, så eleverne ved, hvor langt de må gå hen, når de skal arbejde i grupperne. 
 2. Vis eleverne eksempler på Landart. Hent de laminerede udgaver hos FT.
 3. Introducér eleverne til dagens opgave, som er i små grupper:
  – Brug jeres skitse/overvejelser
  – Udvælg et område, som er egnet til jeres kunstværk.
  – Find materiale i naturen – pas på naturen imens!
  – Lav jeres kunstværk og fremlæg dem til sidst for hinanden.
 • Laminerede eksemplariske eksempler på Landart (hent hos FT)