Kategorier
0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse Forløb Geografi Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Tal-salat

Tal-salat

Eleverne skal arbejde med areal

Eleverne kan beregne arealet af simple plangeometriske figurer – og de kan beregne arealet af komplekse figurer. De lærer om de vigtige begreber i plangeometri og kan forklare hvad de betyder

Legen tager udgangspunkt i, at deltagerne har forståelse for de tal, som læreren har udvalgt til legen (man kan vælge at spille med et-cifrede tal, flercifrede tal eller brøker alt efter deltagernes alder).

Tal med børnene om, hvordan de kan beskrive et tal, inden legen sættes i gang.

Deltagerne står i en rundkreds, evt. markeret af et reb. Hver deltager får udleveret et kort hvorpå der står et tal (det kan være et tal med et ciffer, et flercifret eller en brøk).

En deltager har ikke noget kort og står i midten af kredsen.

Deltageren i midten kommer nu med et udsagn, hvorefter de deltagere, og som har et tal der svarer til udsagnet, skal bytte plads hen over midten.

Eksempelvis kan deltageren i midten sige: “Alle dem der har en brøk, der er større end en halv”.

Personen i midten forsøger at fange dem, der bytter plads. Bliver man fanget skal man aflevere sit kort og gå ind i midten som den nye fanger.

Kort med tal på og evt. et reb til at markere banen.

Aktiviteten kan ved at ændre på de kort deltagerne får udleveret.

Den samme aktivitet kan laves med geometriske figurer.

Kategorier
5. Klasse 6. Klasse Natur/teknologi Ved skolen

Quiz og byt med dinosaurer

Quiz og byt med dinosaurer

Eleverne kender de vigtige begreber inden for palæontolog.

I quiz og byt får eleverne hver et kort. De går rundt imellem hinanden i et lokale eller udenfor. Når en elev møder en anden, læser de kortet op på skift og svarer på spørgsmålet. Når begge elever har læst og svaret, bytter de kort og går videre.

Kategorier
3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Tid og længde

Tid og længde

 • Fokus på længder, opmåling og tid. 
 • Sekundært fokus på tabeller og søjlediagrammer
 • Fokus på samarbejde og deltagelse.

Forberede elever på programmet, evt. med reference til indholdet/aftaler fra timer i tiden op til. Fokus på program, aftaler, fagligt indhold, samarbejde/praktiske opgaver.

Vise visuelt så meget som muligt. Opklarende spørgsmål vigtige.

Fagligt forberedelse af elever: smartphone tidtagning og udregning, skema-forståelse (papir udleveres og vises på smartboard, pdf-fil).

Samle op på resultater og samarbejde. Resultater kan efterbehandles med tabeller inddelt i intervaller og søjlediagrammer, evt. i grupper eller fælles i klassen samt evt. noter/afskrift af eleverne.

Opmåling af baner i grupper – en bane pr. gruppe. 

Tage tid på hinanden i gruppen, regne og notere. 

Evt. et løb/stafet med opgaver til dem, der er færdige først – eller noget andet undersøgende matematik.

Link: Matematikløb

 

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Sandsynlighed

Sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med additionsmetoden og multiplikationsmetoden (sandsynlighed)

Eleverne skal have kendskab til additionsmetoden og multiplikationsmetoden inden for sandsynlighed. 

 1. Vis eleverne eksempler på applikation og multiplikation inden for sandsynlighed.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:

 3. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer fokus på cirkler

Geometriske figurer med fokus på cirkler

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (cirkler)

Eleverne skal have kendskab til teorien bag cirkler.

 1. Vis eleverne eksempler på….
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (nedenstående skal skrives om og tilføjes at de skal ud og finde genstandene).
 3. Cirkelforløb (1).pdf
 4. Tilbage i klassen…
Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Geometriske figurer

Geometriske figurer

Eleverne skal arbejde med geometriske figurer (stafet med billeder (tog, bil, hus – se pdf: Billeder af geometriske figurer)

Eleverne skal have kendskab til forskellige geometriske figurer

 1. Vis eleverne eksempler på geometriske figurer.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave: (runner, tegner og fortæller)
  – eleverne skal være i 3 mandsgrupper. hver gruppe får 3 forskellige billeder hver.
  Alternativ: Eleverne skal i grupperne ud og finde geometriske former i skolegården og selv tegne deres billeder – også bytte med en anden gruppe.
  – Der skal være en runner, en tegner og en fortæller (I skal lege det i 3 runder, så alle får alle opgaver)
  – Tegneren sidder med et stykke papir og blyant.
  -Fortælleren sidder x-antal meter væk med et af billederne og runneren skal løbe frem og tilbage og tage imod beskeder fra fortælleren og videregive dem til tegneren.
  – Målet er at tegneren får tegnet det, som fortælleren sidder med ved hjælp af matematiske begreber. 
 1. Tilbage i klassen.

Inspiration til geometriske figurer: Geometri – statef.pdf

Kategorier
10. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Fagbegreber

Fagbegreber

Elever skal arbejde med margretheskål med fagbegreber knyttet til enkelte temaer.

Elever skal have kendskab til forskellige fagbegreber inden for matematik.

 1. Vis eleverne eksempler på beskrivelse af fagbegreber.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Læreren eller eleverne skriver sedler med fagbegreber og lægger dem i en skål.
  – Del eleverne i 2 hold
  En elev fra det første hold trækker en seddel og får et min. til at beskrive så mange begreber fra skålen som muligt. Det er ikke tilladt at nævne selve ordet. Når holdets øvrige deltagere har gættet det, så er det tilladt for deltageren at trække en ny seddel
  – Når det ene minut er gået, så skal der vælges en deltager fra hold to. Dernæst skal samme procedure følges. Hver gruppe får et point for hvert korrekt svar.
  – Nu er det igen hold ets tur, men denne gang er det en anden person, der skal trække. Sådan fortsætter man, indtil alle begreberne i skålen er blevet gættet.
 3. Alle sedler bliver lagt tilbage, når der ikke er flere tilbage.
  I runde 2 må man kun bruge én sætning til at beskrive begrebet.
  – I runde 3 må man kun vise det med tegn/kroppen.
 4. Tilbage i klassen.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Statistik

Statistik

Eleverne skal arbejde med statistik ved lokal trafiktælling 

 1. Vis eleverne eksempler på statistik.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Angiv placering, sæt ring om den vej du observerer ved:
  Observer i 15 min. og indskriv dine observationer i følgende hyppighedstabel: (se pdf link i mail)
  – Find følgende deskriptorer:
  – Typetal (dem der er flest af):
  – Størsteværdi (højst antal personer i bilen):
  – Mindsteværdi (mindste antal personer i bilen):
  – Variationsbredde(forskel på største til mindste tal):
  – Gennemsnit (læg passagerer sammen og divider med antal biler):
 3. Tilbage i klassen… Fælles opsamling på klassen, hvor vi sammenligner de to veje.
Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Omkreds, vinkler, højde og areal

Omkreds, højde, vinkler og areal

Eleverne skal arbejde med omkreds, højde, vinkler og areal og konstruere så mange forskellige trekanter de kan, med lineal og vinkelmåler

Eleverne skal have kendskab til omkreds, højde, vinkler og areal ift. trekanter

I skal i denne lektion arbejde med trekanter i GeoGebra, brug følgende link: 

1) https://www.geogebra.org/m/cHARSBtY 

2) https://www.geogebra.org/m/y3btkexh#material/rxqfrkr9

 1. Vis eleverne eksempler på trekanter med fokus på omkreds, højde, vinkler og areal.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Find trekantformede genstande udenfor (I må gerne dele firkanter op i to trekanter)
  – Tag et billede
  – Bestem følgende fire ting: – Omkreds – Højde – Vinkler – Areal
 3. Tilbage i klassen.
Inspiration til kantede figurer – Trekanter:

1 mobil, målebånd, vinkelmåler, lommeregner, papir og blyant.

Kategorier
10. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Forløb Lunden Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Målestoksforhold

Målestoksforhold

Eleverne skal arbejde med målestoksforhold

Fælles gennemgang om forskellige slags målstoksforholde og tilgange til måling. 

 1. Vis eleverne eksempler på måling af målestoksforholde.
 2. Introducér eleverne til dagens opgave:
  – Tag jeres mål af siderne på jeres værelse og dividere med 10 
  – I har nu fået forholdet 1:10 – hvad betyder det?
  – Indtegn jeres værelses grundflade i GeoGebra, i forholdet 1:10
  – Indtegn jeres møbler, dør og vindue på værelset
  –  Tag et screenshot af jeres konstruktion og upload det i det vedhæftede docs “Mit værelse” i classroom, hvor du fandt denne vejledning
  – Forklar jeres værelses størrelse og indretning ud fra jeres konstruktioner i GeoGebra, til hinanden.
  – NU skal I ud og måle jeres værelser op i grupperne. Vise hinanden, hvor jeres seng står osv. Og få en fornemmelse af, hvor stort/småt jeres værelse egentlig er. Og sammenligne dem. I får kegler/toppe til at sætte hjørnerne af. 
 3. Tilbage i klassen.

Vejledning – Konstruktion af værelser i GeoGebra.pdf

 • Toppe/kegler
 • Målebånd.